NEW MAZDA 2 NHẬP KHẨU


Mazda 2 Deluxe (Sedan tiêu chuẩn)

Giá niêm yết : 514.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 35+ triệu đồng


Mazda 2 Luxury (Sedan cao cấp)

Giá niêm yết : 564.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 3O+ triệu đồng


NEW MAZDA 2 2020

Giá NY : 509.000.000 - 665.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 2O+ triệu đồng

ALL NEW MAZDA 3 2020 - HOTLINE: 0981 069 838


MAZDA 3 2020 SEDAN

Giá niêm yết : 719.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 20+ triệu đồng


MAZDA 3 2020 SPORT

Giá niêm yết : 759.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 2O+ triệu đồng

MAZDA 3 - Hotline: 0981 069 838


Mazda 3 Luxury (Sedan 1.5L)

Giá niêm yết : 669.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03 : 6O triệu


Mazda 3 Premium (Sedan 2.0L)

Giá niêm yết : 750.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03 : 6O triệu


Mazda 3 Sport Luxury (Hatchback)

Giá niêm yết : 699.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03 : 7O triệu

NEW MAZDA CX5 - Sản phẩm thế hệ 6.5


New Mazda CX5 Deluxe

Giá niêm yết : 899.0000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


New Mazda CX5 Luxury

Giá niêm yết: 949.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


New Mazda CX5 Premium

Giá niêm yết: 989.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


New Mazda CX5 Signature Noa

Giá niêm yết : 1.019.0000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


New Mazda CX5 Signature 2WD

Giá niêm yết: 1.069.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


New Mazda CX5 Signature AWD

Giá niêm yết: 1.149.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!

Mazda 6 - Hotline: 0981 069 838


Mazda 6 Deluxe (2.0L Tiêu chuẩn)

Giá niêm yết : 819.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


Mazda 6 Luxury (2.0L cao cấp)

Giá niêm yết : 899.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


Mazda 6 Premium (2.5L cao cấp)

Giá niêm yết : 1.019.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!

MAZDA CX8 - SUV 7 chỗ thực thụ


Mazda CX-8 Luxury

Giá niêm yết : 1.199.0000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 50+ triệu


Mazda CX-8 Premium

Giá niêm yết: 1.349.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 100+ triệu


Mazda CX-8 Premium AWD

Giá niêm yết: 1.399.000.000 VND

Ưu đãi tháng 03: 100+ triệu

Mazda BT-50 Nhập Khẩu


Mazda BT50 2.2MT (Số sàn 2 cầu)

Giá niêm yết: 590.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


Mazda BT50 2.2AT (Số tự động 1 cầu)

Giá niêm yết : 625.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!


Mazda BT50 2.2 ATH (Số tự động 1 cầu)

Giá niêm yết : 664.000.000 VND

Liên hệ để đàm phán giá!

Top

 (0)